Ga naar de resultatenGa naar SSM & HenkGa naar de SoundbitesGa naar het Sales Skills Profiel
Ga naar de vragenlijstGa naar de achtergrondenGa naar de valideringGa naar de onderzoeksbronnen
Ga naar de resultaten
x

SALES SKILLS MONITOR

Wist u dat: 
 • maar 57% van de B2B-verkopers in staat is een overtuigende presentatie te geven van de opbrengsten van zijn/haar aanbod? 
 • maar 52% van de B2B-verkopers in staat is om sleutelfiguren (directie/MT) bij prospects of klanten te benaderen? 
 • maar 36% van de B2B-verkopers in staat is om commitment te verkrijgen of om de order te vragen tijdens een verkoopgesprek?

 • De Sales Skills Monitor - verder afgekort als 'SSM' - is een onderzoek dat inzicht geeft in het competentieniveau van de Nederlandse B2B verkoper. B2B is een aanduiding voor Business-to-Business: bedrijven aan bedrijven. Bij B2B gaat het dus om de handel tussen bedrijven, bij B2C - de tegenhanger van B2B - gaat het om handel van bedrijven aan consumenten. Het eerste onderzoek startte in 2014, toen 615 respondenten de vragenlijst invulden op o.m. het Kenniscentrum van Sellingnet en op acquisitie.org. De respondenten ontvingen de eigen resultaten in een fraai rapport, het Sales Skills Profiel. Op deze website treft u de achtergronden en resultaten van het eerste SSM-onderzoek aan. Het tweede onderzoek vond plaats in 2017 en was kwalitatief van aard. Door middel van interviews en observaties werd de betrouwbaarheid getoetst van de in het eerste onderzoek verkregen resultaten. In 2020 vindt weer een kwantitatief onderzoek plaats door middel van (online) vragenlijsten.

  Het SSM-onderzoek is relevant omdat:
  • dit het eerste grootschalige onderzoek in Nederland is naar de competeties van B2B-verkopers;  
  • in onze vergelijkende studie we een samenhang aantoonden tussen aanwezige competenties en de mate van verkoopsucces. Is binnen een organisatie deze samenhang er niet, dan zijn er andere factoren debet aan de performance; 
  • er nu een gevalideerd instrument is dat prestaties van kandidaat B2B-verkopers kan voorspellen;
  • in onze vergelijkende studie we nog eens laten zien dat, naarmate de vraag en/of het aanbod complexer is, dan wel dat er een grote behoefte is aan persoonlijke interactie tussen klant en leverancier, de meerwaarde van persoonlijke verkoop in vergelijking met e-commerce, evident is; 
  • het de competenties van uw verkoopteam betrouwbaar in kaart kan brengen, zodat iedere euro die u aan opleiding en ontwikkeling besteedt, beter benut wordt;
  • op basis van het onderzoek is een nieuwe verkoopmethode ontwikkeld voor complexe en competitieve verkoopomgevingen, lees de blog hierover.
  Bel Sellingnet voor meer informatie, telefoon 074 711 02 62.